DANH MỤC SẢN PHẨM

COMBO TƯỚI CÂY PHUN SƯƠNG- NHỎ GIỌT

Bộ tưới nhỏ giọt

Đục lổ xanh 4/7

25,800

Bộ tưới nhỏ giọt

Cây móc cố định béc nhỏ giọt

1,500
Giảm giá!

BƠM ĐIỆN- VAN TỪ- HẸN GIỜ

béc tưới phun sương

BÉC TƯỚI PHUN MƯA

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT

Hết hàng
1,000
Hết hàng
10,000
Hết hàng
8,000
Giảm giá!
5,000 3,750
Giảm giá!
5,000 3,750
Hết hàng

Bù áp nhỏ giọt

Bù áp tưới nhỏ giọt 4L/h

3,000

ỐNG 6MM VÀ PHỤ KIỆN

Ống 6mm & phụ kiện

Khởi thủy ren ngạnh 6mm

1,000
Giảm giá!
11,000 9,000

Bộ tưới nhỏ giọt

Đục lổ xanh 4/7

25,800

Ống 6mm & phụ kiện

Bù áp trắng trơn- âm

Ống 6mm & phụ kiện

Tê chia 3 ống 6mm

2,000

Ống 6mm & phụ kiện

Ron cao su 6mm

800
Giảm giá!

Ống 6mm & phụ kiện

Chân ren 21 dương

4,000 3,200
Giảm giá!
4,000 3,700

Ống 6mm & phụ kiện

Khởi thủy ngạnh ngạnh 6mm

500

Ống 6mm & phụ kiện

Khởi thủy trơn- ngạnh 6mm

500
Giảm giá!
309,000 297,000

ỐNG 8MM VÀ PHỤ KIỆN

ỐNG 10MM VÀ PHỤ KIỆN

Ống 10mm & phụ kiện

Răng nối ren ngoài 21 ra ống 10mm

4,400

Ống 10mm & phụ kiện

Cuối ống 10mm nắp vặn.

4,000

Ống 10mm & phụ kiện

Co nối ống nắp vặn ra ống 10mm

5,000

Ống 10mm & phụ kiện

Tê chia 3 ống 10mm gắn béc

4,000

Ống 10mm & phụ kiện

Tê chia 3 ống 10mm ra ống 6mm

4,000

Ống 10mm & phụ kiện

Tê chia 3 ống 10mm

4,000

ỐNG 16MM VÀ PHỤ KIỆN

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Cuối ống LDPE 16mm

2,000

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Van khóa ren ngoài 21 ra ống LDPE 16mm

8,600

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Van khóa ống LDPE 16mm CHINADRIP

7,900

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Mũi khoan ống LDPE 16mm

50,000

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Tê ren ngoài 21 ra 2 ống 16mm

Ống LDPE 16mm & phụ kiện

Nối thẳng ren ngoài 21 ra ống 16mm

3,000

ỐNG 20MM VÀ PHỤ KIỆN

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Van khóa ống LDPE phi 20mm

7,900
Hết hàng

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Van khóa ren ngoài 21 ra ống LDPE 20mm

8,600

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Cuối ống 20mm

2,400

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Tê ren 21 ra 2 ống LDPE 20mm

7,000

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Khởi thủy ống 20mm kèm ron cao su

5,400

Ống LDPE 20mm & Phụ kiện

Nối thẳng ống LDPE phi 20mm

3,500

LỌC VÀ BỘ CHÂM PHÂN

50,000
43,000
Giảm giá!
420,000 409,000
158,000
Giảm giá!
150,000 135,000

van xả khí và đồng hồ áp

158,000
Giảm giá!
65,000 57,000