DANH MỤC SẢN PHẨM

ỐNG TƯỚI CÂY LDPE RAINCO

PHỤ KIỆN ỐNG LDPE RAINCO

HỆ THỐNG LỌC RAINCO

Giảm giá!

HỆ THỐNG LỌC RAINCO

Lọc đĩa Rainco chữ Y phi 49mm

420,000 409,000

HỆ THỐNG LỌC RAINCO

Lọc Đĩa Rainco Chữ Tê Phi 60mm

2,000,000
1,950,000

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT

BÉC TƯỚI PHUN MƯA RAINCO

BỘ TƯỚI CÂY

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 3 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 2 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 1 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ cốc lọc trong phi 21

160,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ cốc lọc trắng phi 21

150,000
Giảm giá!

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguồn Adapter 24V-2.7A

350,000 250,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguồn Adapter 24V-2A

150,000
Giảm giá!
420,000 350,000

TƯỚI PHUN SƯƠNG

BƠM- THIẾT BỊ ĐIỆN

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 3 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 2 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ Béc đồng số 1 + Đế giữa

16,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ cốc lọc trong phi 21

160,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Bộ cốc lọc trắng phi 21

150,000
Giảm giá!

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguồn Adapter 24V-2.7A

350,000 250,000

PSLM- THIẾT BỊ ĐIỆN

Nguồn Adapter 24V-2A

150,000
Giảm giá!
420,000 350,000