Cuộn 200m ống tưới cây LDPE phi 6mm đen ( 5x7mm)

309,000

  • Bảo hành 3 năm trên mặt đất.
  • Cuộn 200m dùng cho hệ thống ống tưới cây